İslâm ve Hıristiyanlık: Politik-Teoloji Denemeleri

T. J. Winter (Abdülhakim Murad) Onur Atalay


İslâm ve Hıristiyanlık: Politik-Teoloji Denemeleri

İslâm ve Hıristiyanlık: Politik-Teoloji Denemeleri

 • Title: İslâm ve Hıristiyanlık: Politik-Teoloji Denemeleri
 • Author: T. J. Winter (Abdülhakim Murad) Onur Atalay
 • ISBN: 9789752693
 • Page: 468
 • Format: PaperbackElinizdeki derleme, hayat n H ristiyanl n Anglikan mezhebinin etkisinde ekillendirmi , fakat nihayetinde evini sl m inanc na in a etmi bir teolo un al mas d r ngiliz bir M sl man olarak yazar, M sl man H ristiyan diyalo u ba lam nda kaleme ald makalelerinde sl m hakikati H ristiyanlar n da anlayabilece i bir dille a klamaya al yor Her iki din i in de a Elinizdeki derleme, hayat n H ristiyanl n Anglikan mezhebinin etkisinde ekillendirmi , fakat nihayetinde evini sl m inanc na in a etmi bir teolo un al mas d r ngiliz bir M sl man olarak yazar, M sl man H ristiyan diyalo u ba lam nda kaleme ald makalelerinde sl m hakikati H ristiyanlar n da anlayabilece i bir dille a klamaya al yor Her iki din i in de anlaml olan ki i ve sembollerden hareketle, Bat l M sl man bir d n r n perspektifiyle derinlikli analizler y r t yor.Bug n manevi anlamda kendini had m etmi bulunan Bat , kendi bireysellik projesi u runa, sahip oldu u g zelli in kayna na d man kesildi slam n bu ocuk a projeyi toptan reddetmesi zaman m z n en m him hakikatidir M sl manlar n, insanl n cinsellik, ibadet, sanat ve anlam hususlar nda sahip oldu u tarih m kul e yap madaki inatlar , Tanr n n s regiden ihsan n n a maz i aretidir.G n m zde elik kadar sert bir kabu a hapsedilmi bulunan modernite, insan da tek boyutlu, asl na yabanc la m bir varl k haline getirmi tir Modern zihniyetin yerin st ndeki cehennemi ebedile tirmek isteyen tutumuna kar tek are, l h a r ya kulak vermektir Yazar n da s yledi i gibi, insan n f trat n ve ilahi ihsan n mucizevi muhafazas n dikkate ald m zda, umutsuz olmak i in ortada bir sebep kalm yor Arka kapak yaz s ndan.


Recent Comments "İslâm ve Hıristiyanlık: Politik-Teoloji Denemeleri"


 • [PDF] Download ↠ İslâm ve Hıristiyanlık: Politik-Teoloji Denemeleri | by ✓ T. J. Winter (Abdülhakim Murad) Onur Atalay
  468 T. J. Winter (Abdülhakim Murad) Onur Atalay
 • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ İslâm ve Hıristiyanlık: Politik-Teoloji Denemeleri | by ✓ T. J. Winter (Abdülhakim Murad) Onur Atalay
  Posted by:T. J. Winter (Abdülhakim Murad) Onur Atalay
  Published :2019-02-09T00:31:44+00:00