Nu Lunta Peuting

Juniarso Ridwan


Nu Lunta Peuting

Nu Lunta Peuting

 • Title: Nu Lunta Peuting
 • Author: Juniarso Ridwan
 • ISBN: 9793631643
 • Page: 112
 • Format: PaperbackSajak sajak Juniarso t h umumna ngedalkeun suasana nu prihatin, malah tampolana sedih Demi pikeun ngedalkeun kasedih jeung kaprihatin nu ngancik di sumur batin, gambaran ngeunaan kaayaan di luareun diri pohara dipentingkeunana Ungkara ungkara nu sipatna deskriptif tur metaforis kaya ning girimis nu nyuruwuk atawa walungan nu guligah upamana, ditekenkeun sangkan luyuSajak sajak Juniarso t h umumna ngedalkeun suasana nu prihatin, malah tampolana sedih Demi pikeun ngedalkeun kasedih jeung kaprihatin nu ngan cik di sumur batin, gambaran ngeunaan kaa yaan di luareun diri pohara dipentingkeunana Ung kara ungkara nu sipatna deskriptif tur metaforis kaya ning girimis nu nyuruwuk atawa walungan nu guli gah upamana, ditekenkeun sangkan luyu jeung gerentes hat nu deuk dikedalkeun Nu diteken keuna na, babakuna lain naon nu kat m bong di lu ar eun diri, tapi naon nu karasa di jero diri Haw Setiawan


Recent Comments "Nu Lunta Peuting"


 • [PDF] î Free Download ë Nu Lunta Peuting : by Juniarso Ridwan ✓
  112 Juniarso Ridwan
 • thumbnail Title: [PDF] î Free Download ë Nu Lunta Peuting : by Juniarso Ridwan ✓
  Posted by:Juniarso Ridwan
  Published :2018-011-26T23:24:18+00:00

Recent Posts

Ahoy Gum Drop!
Cracked
Shelter
Lucifer's Tongue
No Strings
Song of the Storm
The Making of the Lamb
Building Web Apps with WordPress
Nicene and Post-Nicene Fathers: Early Church Fathe...
God in the Whirlwind: How the Holy-Love of God Reo...
A Loving Life: In a World of Broken Relationships
The Social Mobile Marketing Guide for Small Busine...

Popular Recent

Kill it with Magic
The Bully and the Leprechaun: The Strange Adventur...
Hey, Pop-Pop!
I Have Called You by Name
Drone - Loss Of Reason - Two Book Set: Two Thrille...
The Correspondence of John Tyndall, Volume I: The ...
Betrayal: Society Lost, Volume Two
The Principles Behind Flotation
The Secret Life of the Red Fox
America 2030: What the End of the Free World Looks...