Nu Lunta Peuting

Juniarso Ridwan


Nu Lunta Peuting

Nu Lunta Peuting

 • Title: Nu Lunta Peuting
 • Author: Juniarso Ridwan
 • ISBN: 9793631643
 • Page: 286
 • Format: Paperback



Sajak sajak Juniarso t h umumna ngedalkeun suasana nu prihatin, malah tampolana sedih Demi pikeun ngedalkeun kasedih jeung kaprihatin nu ngancik di sumur batin, gambaran ngeunaan kaayaan di luareun diri pohara dipentingkeunana Ungkara ungkara nu sipatna deskriptif tur metaforis kaya ning girimis nu nyuruwuk atawa walungan nu guligah upamana, ditekenkeun sangkan luyuSajak sajak Juniarso t h umumna ngedalkeun suasana nu prihatin, malah tampolana sedih Demi pikeun ngedalkeun kasedih jeung kaprihatin nu ngan cik di sumur batin, gambaran ngeunaan kaa yaan di luareun diri pohara dipentingkeunana Ung kara ungkara nu sipatna deskriptif tur metaforis kaya ning girimis nu nyuruwuk atawa walungan nu guli gah upamana, ditekenkeun sangkan luyu jeung gerentes hat nu deuk dikedalkeun Nu diteken keuna na, babakuna lain naon nu kat m bong di lu ar eun diri, tapi naon nu karasa di jero diri Haw Setiawan


Recent Comments "Nu Lunta Peuting"


 • [PDF] Download å Nu Lunta Peuting | by ↠ Juniarso Ridwan
  286 Juniarso Ridwan
 • thumbnail Title: [PDF] Download å Nu Lunta Peuting | by ↠ Juniarso Ridwan
  Posted by:Juniarso Ridwan
  Published :2018-08-07T11:36:55+00:00