Nu Lunta Peuting

Juniarso Ridwan


Nu Lunta Peuting

Nu Lunta Peuting

 • Title: Nu Lunta Peuting
 • Author: Juniarso Ridwan
 • ISBN: 9793631643
 • Page: 397
 • Format: PaperbackSajak sajak Juniarso t h umumna ngedalkeun suasana nu prihatin, malah tampolana sedih Demi pikeun ngedalkeun kasedih jeung kaprihatin nu ngancik di sumur batin, gambaran ngeunaan kaayaan di luareun diri pohara dipentingkeunana Ungkara ungkara nu sipatna deskriptif tur metaforis kaya ning girimis nu nyuruwuk atawa walungan nu guligah upamana, ditekenkeun sangkan luyuSajak sajak Juniarso t h umumna ngedalkeun suasana nu prihatin, malah tampolana sedih Demi pikeun ngedalkeun kasedih jeung kaprihatin nu ngan cik di sumur batin, gambaran ngeunaan kaa yaan di luareun diri pohara dipentingkeunana Ung kara ungkara nu sipatna deskriptif tur metaforis kaya ning girimis nu nyuruwuk atawa walungan nu guli gah upamana, ditekenkeun sangkan luyu jeung gerentes hat nu deuk dikedalkeun Nu diteken keuna na, babakuna lain naon nu kat m bong di lu ar eun diri, tapi naon nu karasa di jero diri Haw Setiawan


Recent Comments "Nu Lunta Peuting"


 • Ó Nu Lunta Peuting || Â PDF Download by ☆ Juniarso Ridwan
  397 Juniarso Ridwan
 • thumbnail Title: Ó Nu Lunta Peuting || Â PDF Download by ☆ Juniarso Ridwan
  Posted by:Juniarso Ridwan
  Published :2019-02-20T16:23:37+00:00

Recent Posts

The Western Experience, with Primary Source Invest...
Traum und Exzess. Die Kulturgeschichte des frühen...
Sudelbücher.
Zero and Other Fictions by Huang Fan and translate...
Stamped With A National Character: Nineteenth Cent...
Harvest Comedy
Sagebrush Ranch
Crockett's Woman
Becoming Holyfield: A Fighter's Journey
Race from A to Z (Jon Scieszka's Trucktown)
Sesame Street: Elmo Goes to School!
Dominium Dei

Popular Recent

La Solitude Et L'Amour Philosophique de Cleomede
Accidence Will Happen: The Non-Pedantic Guide to E...
Zeitschrift Fur Agyptische Sprache Und Altertumsku...
Chrysler Caravan, Voyager And Town & Country, Revi...
Climbing Plants: Enhance Your Garden with Climbers...
Olives and Oranges: Recipes and Flavor Secrets fro...
Africa Today and Tomorrow
Esperanza: A Latina Story
All Colour Pressure Cooking
Shameless Embraces